Ready to talk to sales?

Wersja sieciowa

Darmowy dodatek Admin.

Pobierz demo

Zrządzaj zdalnie programem, przeglądaj raporty, zmieniaj ustawianie, obserwuj wszystkie monitory

Jak to działa

Program Beniamin jest dostępny w wersji sieciowej. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla szkół, firm, instytucji, wszędzie tam gdzie duża liczba komputerów wymaga zintegrowanego oprogramowania i zarządzania. Wersja sieciowa jest także przeznaczona dla użytku domowego, gdzie w jednej sieci znajdują się dwa lub trzy komputery, umożliwia zdalne przeglądanie raportów, zmianę ustawień oraz podgląd ekranu jednego komputera na innym komputerze.

Co to jest zdalna konfiguracja

Zdalna konfiguracja pozwala na dostęp do raportów, zestawień i wszystkich ustawień programu Beniamin zdalnie, z innego komputera poprzez sieć lokalną. Pozwala to na zmianę ustawień i przeglądanie raportów bez konieczności fizycznego przebywania przy danym komputerze. Na wszystkich komputerach które maja być chronione i nadzorowane programem Beniamin należy zainstalować wersje Beniamin Net, na komputerze który służy do nadzorowania należy zainstalować Beniamin Admin.Multiview

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszym użytkownikom rozbudowaliśmy program Beniamin o nową funkcję Multiview, która umożliwia podglądu ekranu komputera na którym jest zainstalowany Beniamin Net. Dzięki opcji Multiview użytkownik, który zainstaluje program będzie mógł na bieżąco obserwować ekran komputerów na których jest zainstalowany program Beniamin Net. Multiview pozwala na podgląd jednego lub wielu komputerów jednocześnie.

Jak to działa?

Na komputerze który chcemy monitorować należy zainstalować program Beniamin Net i włączyć opcję zdalnej administracji w sekcji 'Narzędzia' – tę opcję można również włączyć podczas instalacji programu. Na komputerze z którego chcemy nadzorować inne komputery należy zainstalować bezpłatny dodatek o nazwie Beniamin Admin. Zarówno w przypadku zdalnej administracji jak i modułu Multiview należy najpierw zdefiniować komputery które będą objęte nadzorem. Program Beniamin Administrator umożliwia zmianę wszystkich ustawień, a program Beniamin Multiviw pokazuje widok wszystkich monitorów w jednym miejscu. Zalety tego rozwiązania są ogromne. Ponieważ widok jest w czasie rzeczywistym, więc mamy aktualny podgląd na ekrany wszystkich komputerów, aby sprawdzić szczegóły możemy powiększyć wybrany ekran. Zmiana skali widoku umożliwia zmianę wielkości wszystkich obserwowanych ekranów od miniaturek do obrazu rzeczywistej wielkości. Istnieje także możliwość zdalnego uruchomienia dowolnego programu, wyświetlenia użytkownikowi wiadomości, wylogowania użytkownika oraz wyłączenia komputera.

Jak rozpocząć

1. W pierwszej kolejności ze strony http://beniamin.pl/remote należy pobrać program Beniamin Admin oraz Beniamin Net, zapisać oba na komputerze.
2. Na komputerze z którego będziemy zdalnie administrowali lub przeglądali ekrany pozostałych komputerów należy zainstalować Beniamin Admin.
3. Na wszystkich komputerach chronionych/monitorowanych instalujemy program Beniamin Net.
4. Aby połączyć się do innego komputera należy znać jego adres IP. Jednym ze sposobów sprawdzenia adresu IP jest uruchomienie na komputerze monitorowanym programu Beniamin Net, po zalogowaniu się do programu, na dolnym pasku jest widoczny adres IP (niekiedy jeden komputer może mieć wiele adresów IP, jest to zależne od ustawień lokalnej sieci).
5. Zdalna administracja programem: uruchamiamy program Beniamin Administrator, wpisujemy uprzednio ustalony adres IP oraz hasło, a następnie klikamy OK. Przycisk 'Edytuj' pozwala na definiowanie listy połączeń, które są dostępne w liście wyboru.
6. Multiview: Po uruchomieniu programu pokazuje się lista ekranów wszystkich zdefiniowanych komputerów. Listę komputerów można zmienić poprzez menu Konfiguracja, Ustawienie Połączeń. Kliknięcie w wybrany monitor lewym klawiszem pozwala zobaczyć powiększenie danego ekranu, kliknięcie prawym pozwala wykonać dodatkowe akcje takie jak zdalne uruchomienie program, wyświetlenie komunikatu, czy wyłączenie komputera.