Polityka prywatno┼Ťci obowi─ůzuj─ůca od 01.01.2020r.

Do kogo skierowana jest Polityka prywatno┼Ťci?

Firmy: Weblock z siedzib─ů w Krakowie, Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Krak├│w NIP: 5471452738, Mentorsoft NIP: 5512248711 z siedzib─ů w Wieprz ul. Bia┼éa Droga ("Beniamin.pl" "Beniamin" "Firma" lub "My / my"), przywi─ůzuje szczególn─ů uwag─Ö do prywatno┼Ťci u┼╝ytkowników korzystaj─ůcych ze strony internetowej beniamin.pl oraz panel.beniamin.pl ("Strona Internetowa"). Je┼╝eli korzystasz ze Strony Internetowej oraz aplikacji Beniamin (wersja dla komputerów oraz urz─ůdze┼ä mobilnych), Polityka Prywatno┼Ťci skierowana jest w┼éa┼Ťnie do Ciebie.

Definicje

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie. Mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna oznacza ka┼╝d─ů osob─Ö, której to┼╝samo┼Ť─ç mo┼╝na ustali─ç bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio, w szczególno┼Ťci za pomoc─ů identyfikatora, takiego jak imi─Ö, e-mail, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online.

Przetwarzanie danych: jakakolwiek operacja lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, czy to za pomoc─ů zautomatyzowanych procesów, lub bez nich, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, struktura, konserwacja, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultacja, wykorzystanie, komunikacja przez e-mail, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma dost─Öpu, zestawiania lub ┼é─ůczenia, ograniczania lub niszczenia.

Naruszenie bezpiecze┼ästwa danych osobowych: ka┼╝de naruszenie bezpiecze┼ästwa, które powoduje zniszczenie, utrat─Ö lub przypadkow─ů lub niezgodn─ů z prawem zmian─Ö danych osobowych przesy┼éanych lub w inny sposób przetwarzanych lub nieuprawnion─ů komunikacj─Ö lub dost─Öp do takich danych.

U┼╝ytkownik, Zarejestrowany u┼╝ytkownik: Osoba, która zarejestrowa┼éa si─Ö w us┼éudze Beniamin.pl. Korzysta z p┼éatnej lub darmowej wersji aplikacji oraz dost─Öpu do Konta. Posiada powy┼╝ej 18 lat.

U┼╝ytkownik chroniony: Dziecko, które nie uko┼äczy┼éo 18 lat i pozostaje pod w┼éadz─ů rodzicielsk─ů U┼╝ytkownika.

Dane rejestracyjne: Informacje, dane, które wprowadza U┼╝ytkownik podczas rejestracji, tworzenia Konta na stronie https://panel.beniamin.pl/register (Twoje konto).

Dane u┼╝ytkownika: Wszystkie informacje, dane, raporty, statystyki, lokalizacja, screeny, zebrane, pobrane z urz─ůdze┼ä chronionych U┼╝ytkowników chronionych po┼é─ůczonych z Kontem.

Konto lub Twoje konto: Za┼éo┼╝one podczas rejestracji miejsce w którym U┼╝ytkownik dodaje profil U┼╝ytkownika chronionego oraz Urz─ůdzenia. Konto zawiera wszystkie raporty, ustawienia i restrykcje wprowadzone przez U┼╝ytkownika celem kontroli Urz─ůdzenia chronionego. Kontem mo┼╝na administrowa─ç poprzez stron─Ö panel.beniamin.pl.

Urz─ůdzenie lub Urz─ůdzenie chronione: Dodane w Koncie rodzica urz─ůdzenie dziecka, które jest chronione, kontrolowane i monitorowane od momentu instalacji aplikacji Beniamin w okresie trwania wybranego planu.

Plan: Darmowy okres testowy lub wykupiony, komercyjny, p┼éatny dost─Öp do us┼éugi ró┼╝ni─ůcy si─Ö cen─ů w zale┼╝no┼Ťci od ilo┼Ťci─ů urz─ůdze┼ä, czasu trwania, dost─Öpnych promocji.

Us┼éuga lub Platforma Beniamin: Oprogramowanie opracowane przez Beniamin, aplikacja Beniamin lub Beniamin Lite instalowana na Urz─ůdzeniu chronionym zapewniaj─ůca kontrol─Ö rodzicielsk─ů i monitoring, kompatybilna z  wybranym systemem operacyjnym, po┼é─ůczona z Kontem.

Funkcjonalno┼Ť─ç

Firma Mentorsoft oraz Weblock z siedzib─ů w Unii Europejskiej, Polsce, Krakowie ┼Ťwiadczy us┼éugi s┼éu┼╝─ůce do monitorowania i kontrolowania aktywno┼Ťci w internecie (na urz─ůdzeniach mobilnych typu: tablet, smartfon oraz komputer, laptop). Jest to platforma kontroli rodzicielskiej, która pozwala ustawi─ç poziom i stopie┼ä monitorowania urz─ůdze┼ä powi─ůzanych z Kontem U┼╝ytkownika (zgodnie z Regulaminem ┼Ťwiadczenia us┼éug). Ma to na celu umo┼╝liwienie ochrony i kontrolowania korzystania z tych urz─ůdze┼ä przez U┼╝ytkowników chronionych, w zakresie obowi─ůzuj─ůcego prawa i bez naruszania praw innych osób (w tym podstawowych praw U┼╝ytkowników). Us┼éugi te obejmuj─ů równie┼╝ geolokalizacj─Ö U┼╝ytkownika chronionego (dziecka).

Dok┼éadamy wszelkich stara┼ä, aby szanowa─ç Twoj─ů prywatno┼Ť─ç. Niniejsza Polityka prywatno┼Ťci wyja┼Ťnia nasze praktyki dotycz─ůce wykorzystywania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych za po┼Ťrednictwem naszych Us┼éug (zgodnie z Regulaminem ┼Ťwiadczenia us┼éug Beniamin, których cz─Ö┼Ť─ç stanowi niniejsza Polityka prywatno┼Ťci).

Program Beniamin przetwarza dwa rodzaje danych osobowych w zwi─ůzku z Us┼éug─ů:

 • Dane rejestracyjne zawarte w profilu po dokonaniu rejestracji na stronie https://panel.beniamin.pl/register (Twoje konto).
 • Dane u┼╝ytkownika, za które jeste┼Ť odpowiedzialny (jako administrator danych), zebrane, pobrane z urz─ůdze┼ä chronionych po┼é─ůczonych z kontem.

Twoje konto i Dane rejestracyjne s─ů wykorzystywane do zarz─ůdzania p┼éatno┼Ťciami, planem abonamentowym i kontaktem z Tob─ů, w tym tak┼╝e s─ů potrzebne do aktywacji konta, wsparcia technicznego, fakturowania i sprzeda┼╝y.

Informacje o U┼╝ytkowniku chronionym i Urz─ůdzeniu s─ů przetwarzane w Twoim imieniu w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug kontroli rodzicielskiej i monitorowania za po┼Ťrednictwem Konta.

U┼╝ytkownik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za konfiguracj─Ö i korzystanie z Konta oraz przetwarzanie danych osobowych zwi─ůzanych z kontem, które obejmuje mi─Ödzy innymi gromadzenie, przechowywanie i analiz─Ö danych osobowych pochodz─ůcych od U┼╝ytkowników chronionych.

 Program Beniamin automatycznie wdra┼╝a konfiguracj─Ö i instrukcje podane przez U┼╝ytkownika, a ten  ponosi wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za konfiguracj─Ö i wszystkie ustawienia Konta. U┼╝ytkownik mo┼╝e zmieni─ç konfiguracj─Ö wed┼éug w┼éasnego uznania i zdecydowa─ç o ograniczeniu lub usuni─Öciu zebranych danych.

Korzystaj─ůc z Us┼éugi Beniamin, a w szczególno┼Ťci podaj─ůc swoje dane osobowe przy rejestracji lub kontaktuj─ůc si─Ö z nami z jakiegokolwiek powodu, nale┼╝y zaakceptowa─ç niniejsz─ů Polityk─Ö prywatno┼Ťci i wyrazi─ç zgod─Ö na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z warunkami okre┼Ťlonymi w niniejszej polityce, w tym za wysy┼éanie naszej komunikacji elektronicznej zwi─ůzanej z Us┼éug─ů.

Polityka prywatno┼Ťci mo┼╝e zosta─ç zmieniona, zgodnie z wymaganiami, celem dostosowania jej do przysz┼éych zmian legislacyjnych lub orzecznictwa. Za ka┼╝dym razem zobowi─ůzujemy si─Ö do powiadomienia na stronie o tych┼╝e zmianach.

Wszelkie zmiany w zakresie podanych przez Ciebie danych osobowych oraz ich aktualizacj─Ö lub usuni─Öcie mo┼╝na wykona─ç pisz─ůc na adres: info@beniamin.pl.

Dane u┼╝ytkownika

Rejestruj─ůc konto na stronie beniamin.pl zaczynamy gromadzi─ç dane z Urz─ůdze┼ä powi─ůzanych z Kontem, które mog─ů obejmowa─ç dane osobowe dotycz─ůce Ciebie, U┼╝ytkowników Urz─ůdze┼ä lub osób trzecich ("Dane U┼╝ytkownika"), w tym informacje o Twoich Urz─ůdzeniach, przegl─ůdanych stronach internetowych i aplikacjach, z których korzystaj─ů U┼╝ytkownicy urz─ůdzenia na którym jest zainstalowana aplikacja Beniamin, w tym tak┼╝e: przegl─ůdane filmy w aplikacji lub stronie Youtube, czas korzystania z aplikacji, stron internetowych, adresy stron internetowych, lokalizacj─Ö ze wskazaniem godziny pobytu w danym miejscu na mapie i pr─Ödko┼Ťci─ů, aktualny podgl─ůd urz─ůdzenia chronionego na ┼╝ywo oraz zapisane screeny z aktywno┼Ťci na urz─ůdzeniu chronionym.

Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa prywatno┼Ťci, U┼╝ytkownik jest Administratorem danych gromadzonych na urz─ůdzeniu i wyznacza nas jako podmiot przetwarzaj─ůcy te Dane celem poprawnego ┼Ťwiadczenia us┼éugi.

Jeste┼Ť Administratorem swoich Danych u┼╝ytkownika i mo┼╝esz w dowolnym momencie uzyska─ç do nich dost─Öp, usun─ů─ç je, ograniczy─ç, poprawi─ç i za┼╝─ůda─ç kopii swoich danych. Pomo┼╝emy Ci zgodnie z mo┼╝liwo┼Ťciami, funkcjami us┼éugi i czasem obowi─ůzywania us┼éugi, aby odpowiedzie─ç na ka┼╝de Twoje ┼╝─ůdanie.

Gromadzenie danych przez Beniamin.pl za po┼Ťrednictwem Us┼éugi

Dane osobowe o u┼╝ytkownikach (zwane dalej "danymi"), które mog─ů by─ç gromadzone przez nas za po┼Ťrednictwem Us┼éug, s─ů nast─Öpuj─ůce:

Dane rejestracyjne (Twoje konto)

Rejestracja: Podczas rejestracji Konta w Beniamin.pl b─Ödziemy gromadzi─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, imi─Ö, p┼ée─ç  dziecka. Dane te s─ů obowi─ůzkowe, a je┼Ťli nie zostan─ů podane, nie b─Ödzie mo┼╝na utworzy─ç konta lub nie b─Ödzie mo┼╝na doda─ç Urz─ůdzenia chronionego. U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie, u┼╝ycie poprawnych i prawdziwych danych.

P┼éatno┼Ťci: Nasz dostawca p┼éatno┼Ťci PayU zbiera okre┼Ťlone dane dotycz─ůce p┼éatno┼Ťci, które s─ů przetwarzane zgodnie z warunkami i polityk─ů prywatno┼Ťci i dostarczane podczas procesu p┼éatno┼Ťci. Polityka prywatno┼Ťci Stripe jest dost─Öpna na stronie: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/

Formularze internetowe: Je┼Ťli prze┼Ťlesz nam jakikolwiek e-mail za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego (Kontakt), zbieramy dane wskazane w formularzach, w tym imi─Ö i nazwisko oraz adres e-mail. Wskazane dane s─ů wymagane do wys┼éania formularza internetowego. Dodatkowo mo┼╝emy zbiera─ç inne dane w tym screeny, zdj─Öcia, które doda┼ée┼Ť do informacji kontaktowej. Dane te s─ů wykorzystywane do przetworzenia Twojego ┼╝─ůdania i skontaktowania si─Ö z Tob─ů w celu dalszej komunikacji lub pomocy technicznej.

Informacje o Twoim komputerze: Ze wzgl─Ödu na standardy komunikacji w Internecie, kiedy odwiedzasz nasz─ů stron─ů www, automatycznie otrzymujemy adres URL strony, z której przyszed┼ée┼Ť, i strony które przegl─ůda┼ée┼Ť oraz czas wizyty w ramach domeny beniamin.pl oraz panel.beniamin.pl. Otrzymujemy równie┼╝ adres protoko┼éu internetowego ("IP") komputera i typ u┼╝ywanej przegl─ůdarki internetowej. U┼╝ywamy tych informacji do analizy ogólnych trendów i do poprawy us┼éugi.

Dane u┼╝ytkownika : W Twoim imieniu, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe dotycz─ůce chronionych Urz─ůdze┼ä U┼╝ytkowników chronionych (zgodnie z definicj─ů zawart─ů w Regulaminie).

Metody zbierania: U┼╝ywamy ró┼╝nych metod gromadzenia Danych konta pochodz─ůcych od Ciebie i na Twój temat, w tym:

a) Bezpo┼Ťrednie interakcje: Mo┼╝esz poda─ç nam swoje dane osobowe, rejestruj─ůc si─Ö lub kontaktuj─ůc si─Ö z nami. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, zak┼éadaj─ůc konto na naszej stronie www, subskrybuj─ůc nasze us┼éugi, publikacje lub przesy┼éaj─ůc nam swoj─ů opini─Ö.

b) Zautomatyzowane technologie lub interakcje: Podczas interakcji z nasz─ů witryn─ů mo┼╝emy automatycznie gromadzi─ç dane techniczne dotycz─ůce Twojego urz─ůdzenia, aktywno┼Ťci przegl─ůdanych tre┼Ťci, takie jak adres IP, nazwa i wersja systemu operacyjnego, nazwa i wersja przegl─ůdarki internetowej.

Wykorzystanie Danych rejestracyjnych zgromadzonych przez firm─Ö

Jeste┼Ťmy odpowiedzialni za przetwarzanie Danych Rejestracyjnych, które s─ů wykorzystywane wy┼é─ůcznie do zakupu, planu abonamentowego dla aplikacji oraz komunikacji z U┼╝ytkownikiem, a tak┼╝e do zapewnienia i zarz─ůdzania kontem U┼╝ytkownika i naszymi Us┼éugami dostarczonymi U┼╝ytkownikowi (zgodnie z opisem w Regulaminie).

S┼éu┼╝─ů równie┼╝ do mierzenia i ulepszania us┼éug i funkcjonalno┼Ťci oraz do zapewniania pomocy technicznej,  obs┼éugi u┼╝ytkownika, wysy┼éania powiadomie┼ä e-mail, smsów, web pushy (powiadomie┼ä, raportów oraz, za zgod─ů marketingow─ů, informacji o nowo┼Ťciach, newsletterów, informacji marketingowych, promocji) lub komunikacji ogólnie, o Us┼éugach, produktach. B─Ödziemy wykorzystywa─ç Dane Rejestracyjne do tych celów.

Przestrzegamy Warunków obowi─ůzuj─ůcego prawa i innych informacji prawnych. Zarejestrowanym U┼╝ytkownikom wysy┼éane s─ů równie┼╝ powiadomienia e-mail o dzia┼éaniach Serwisu, pracach konserwacyjnych, raporty aktywno┼Ťci z urz─ůdze┼ä chronionych itp.

Poufno┼Ť─ç. 
Dane Twojego konta traktujemy z zachowaniem ┼Ťcis┼éej poufno┼Ťci zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem.

Zasady umowy

Poni┼╝ej znajduj─ů si─Ö zasady, których przestrzegamy przy przetwarzaniu danych Twojego konta:

Realizacja umowy: przetwarzanie danych jest niezb─Ödne do wykonania naszej umowy z u┼╝ytkownikiem lub kontaktu przed zawarciem takiej umowy.

Uzasadniony interes:  mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych Twojego konta, aby┼Ťmy mogli zapewni─ç Ci najlepsz─ů us┼éug─Ö oraz najlepsze i najbezpieczniejsze rozwi─ůzanie. Nie wykorzystujemy Danych rejestracyjnych oraz Danych u┼╝ytkownika do dzia┼éa┼ä, które nie obejmuj─ů naszej Us┼éugi.

Zobowi─ůzanie prawne lub regulacyjne: mo┼╝emy przetwarza─ç Twoje dane osobowe, je┼╝eli jest to konieczne do spe┼énienia obowi─ůzków prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy.

Nasza komunikacja odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomo┼Ťci SMS oraz Webpush. Podczas rejestracji konta wymagane jest wyra┼╝enie zgody obejmuj─ůcej akceptacj─Ö regulaminu oraz polityki prywatno┼Ťci wraz z potwierdzeniem o powiadomieniu U┼╝ytkownika chronionego, ┼╝e jego urz─ůdzenia b─Öd─ů monitorowane.  Dodatkowo dobrowolnie U┼╝ytkownik mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na komunikacj─Ö marketingow─ů. U┼╝ytkownik ma prawo wycofa─ç zgod─Ö marketingow─ů w dowolnym momencie, kontaktuj─ůc si─Ö z nami pod adresem: info@beniamin.pl  lub klikaj─ůc w link wypisu w wiadomo┼Ťci e-mail lub w przypadku Webpush wy┼é─ůczaj─ůc w przegl─ůdarce zgod─Ö na otrzymywanie tych powiadomie┼ä. Nie wp┼éynie to na przetwarzanie Danych rejestracyjnych w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug, dopóki konto nie zostanie zawieszone.

Przechowywanie danych: 
B─Ödziemy przechowywa─ç zgromadzone Dane rejestracyjne przez 5 lat od daty wyga┼Ťni─Öcia planu.

(a) wykonania umowy wzgl─Ödem zarejestrowanych u┼╝ytkowników.

(b) w celu spe┼énienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych.

Twoje konto

W ramach Twojego konta korzystamy z:

1) YouTube Data API do prezentowania ogl─ůdanych przez dziecko filmów w serwisie Youtube. Polityka prywatno┼Ťci Youtube w tym zakresie jest dost─Öpna na https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

Informacje jakie s─ů przetwarzane to: tytu┼é filmu, data i godzina odtwarzania, ikona, czas trwania, grafika filmu, link do filmu, nazwa kana┼éu (autora). Pozyskanie dane s─ů przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

2) Zabezpiecze┼ä ReCaptcha przetwarzaj─ůc date i godzine logowania lub rejestracji, adres IP, zgodnie z polityk─ů dost─Öpn─ů na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3) GoogleMaps zgodnie z polityk─ů prywatno┼Ťci  https://policies.google.com/technologies/location-data?hl=pl-PL

Podczas logowania oraz rejestracji zapisujemy dat─Ö, godzin─Ö oraz adres IP U┼╝ytkownika.


U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za Dane U┼╝ytkownika chronionego, które przetwarzamy w jego imieniu jako podmiot przetwarzaj─ůcy dane w celu ┼Ťwiadczenia Us┼éug, o┼Ťwiadcza, ┼╝e:

a) Przestrzega wszystkich obowi─ůzuj─ůcych przepisów dotycz─ůcych monitorowania i kontroli sprz─Ötu i urz─ůdze┼ä u┼╝ywanych przez u┼╝ytkowników w domu.

b) Nie znajduje si─Ö w ┼╝adnej sytuacji opisanej w cz─Ö┼Ťci "Zakazy" w Regulaminie.

c) Posiada odpowiednie zgody od ka┼╝dej osoby, której dane dotycz─ů, której dane osobowe s─ů nam przekazywane w trakcie ┼Ťwiadczenia Us┼éugi lub gromadzone i przekazywane nam przez aplikacj─Ö Beniamin.

Odszkodowanie

Zgadzasz si─Ö zrezygnowa─ç ze wszystkich roszcze┼ä wzgl─Ödem Beniamin, Zarz─ůdu oraz wszystkich pracowników. Rezygnujesz z odszkodowania za wszystkie straty, szkody  poniesione w zwi─ůzku z przetwarzaniem Danych u┼╝ytkownika i innych danych osobowych osób trzecich przes┼éanych do naszych systemów w trakcie korzystania i ┼Ťwiadczenia Us┼éugi. Obejmuje to tak┼╝e usuni─Öcie danych oraz danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Przyj─Öli┼Ťmy ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne w celu zachowania i ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym u┼╝yciem lub dost─Öpem oraz przed ich zmian─ů, utrat─ů lub niew┼éa┼Ťciwym wykorzystaniem, bior─ůc pod uwag─Ö stan techniki, cechy przechowywanych informacji oraz ryzyko, na jakie s─ů one nara┼╝one.
Zapewniamy ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa do ochrony Danych rejestracyjnych oraz Danych u┼╝ytkownika. Jednak┼╝e, ze wzgl─Ödu na charakter informacji i zwi─ůzanej z nimi technologii, nie mo┼╝emy zagwarantowa─ç bezpiecze┼ästwa Twoich danych osobowych i wyra┼║nie zrzekamy si─Ö takiego obowi─ůzku. Je┼Ťli dowiemy si─Ö o naruszeniu bezpiecze┼ästwa, postaramy si─Ö powiadomi─ç Ci─Ö drog─ů elektroniczn─ů, aby┼Ť móg┼é podj─ů─ç odpowiednie kroki.

Prawa u┼╝ytkownika

Dane rejestracyjne: U┼╝ytkownik ma prawa wynikaj─ůce z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do swoich danych, konta. Ma prawo:

 • Wnioskowa─ç o dost─Öp do swoich danych osobowych (powszechnie nazywany "wnioskiem o dost─Öp osoby, której dane dotycz─ů"). Pozwala to na otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na jego temat i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Skorygowa─ç dane osobowe, które posiadamy na jego temat. Pozwala to na skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedok┼éadnych danych, które posiadamy, cho─ç mo┼╝e zaistnie─ç potrzeba zweryfikowania dok┼éadno┼Ťci nowych danych, które nam przekazujesz.
 • Usun─ů─ç swoje dane osobowe. Masz prawo do usuni─Öcia danych osobowych w ka┼╝dej chwili. W tym celu nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z nami pisz─ůc na adres: info@beniamin.pl
 • Ograniczy─ç przetwarzanie swoich danych osobowych. Mo┼╝esz poprosi─ç nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w nast─Öpuj─ůcych sytuacjach:

(a) je┼Ťli chcesz, aby┼Ťmy ustalili prawid┼éowo┼Ť─ç, poprawno┼Ť─ç danych;

(b) je┼Ťli sprzeciwi┼ée┼Ť si─Ö wykorzystaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzi─ç, czy nie mamy nadrz─Ödnych uzasadnionych podstaw do ich wykorzystania.

W obu powyższych przypadkach usługa zostanie wstrzymana.

Informacje handlowe

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů naszego serwisu, us┼éugi jest informowanie Ci─Ö o nowych opcjach, konfiguracjach i ofercie us┼éug. Rejestruj─ůc si─Ö i zaznaczaj─ůc zgod─Ö marketingow─ů, u┼╝ytkownik wyra┼║nie wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie elektronicznych informacji handlowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w tym powiadomie┼ä, wiadomo┼Ťci, ofert i promocji. Je┼Ťli po dokonaniu rejestracji U┼╝ytkownik nie chce otrzymywa─ç informacji z niniejszej Us┼éugi, mo┼╝e z niej zrezygnowa─ç, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres: info@beniamin.pl.

Zgoda

Wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç poprzez formularz kontaktowy na stronie beniamin.pl i rejestruj─ůc konto, U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö i akceptuje warunki niniejszej Polityki. U┼╝ytkownik wyra┼╝a wyra┼║n─ů i jednoznaczn─ů zgod─Ö na niniejsze warunki:

Gromadzenie i przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie ze wskazanymi celami i niniejsz─ů Polityk─ů:

 • Gromadzenia i przetwarzania Danych u┼╝ytkownika w imieniu U┼╝ytkownika, który za┼éo┼╝y┼é konto poprzez rejestracj─Ö.
 • Przetwarzanie wszystkich danych osobowych okre┼Ťlonych w niniejszej Polityce.

Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mo┼╝e zosta─ç cofni─Öta, zgodnie z ogólnym rozporz─ůdzeniem o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych U┼╝ytkownika chronionego

Przetwarzamy Dane u┼╝ytkownika chronionego na zlecenie U┼╝ytkownika jako "Administratora danych". Oznacza to, ┼╝e masz kontrol─Ö nad tymi danymi: okre┼Ťlasz, jakie dane s─ů gromadzone i jak s─ů one wykorzystywane do celów kontroli rodzicielskiej.

Niniejszy opis okre┼Ťla obowi─ůzki stron w zwi─ůzku z przetwarzaniem Danych u┼╝ytkownika przez beniamin.pl w imieniu i zgodnie z instrukcjami U┼╝ytkownika jako Administratora danych.


Szczegó┼éy przetwarzania

 

 

Kategorie podmiotów danych

U┼╝ytkownicy urz─ůdze┼ä chronionych,  które s─ů monitorowane przez aplikacj─Ö Beniamin. Osoby trzecie, które kontaktuj─ů si─Ö z u┼╝ytkownikami takich urz─ůdze┼ä.


Rodzaj danych osobowych

Wszystkie dane gromadzone przez takie urz─ůdzenia, w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane aktywno┼Ťci w telefonie, komputerze, tablecie w tym przegl─ůdane strony internetowe, wykorzystywane aplikacje, dane behawioralne, lokalizacja, screeny ekranu, SMSy.

Cel, powód

Aby ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi kontroli rodzicielskiej i monitorowania urz─ůdze┼ä.

 

 


Trwanie umowy

 

60 dni od daty zakończenia planu.

 Korzystanie z danych u┼╝ytkownika chronionego

Jako Administrator Danych, U┼╝ytkownik gwarantuje, ┼╝e posiada odpowiednie uprawnienia do  przetwarzania Danych U┼╝ytkownika chronionego oraz wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie i wykorzystywanie Danych U┼╝ytkownika chronionego zgodnie z niniejsz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci, Regulaminem i obowi─ůzuj─ůcym prawem oraz wy┼é─ůcznie dla wyra┼║nie okre┼Ťlonych celów Us┼éugi. U┼╝ytkownik nie b─Ödzie przekazywa┼é do Us┼éugi ┼╝adnych danych osobowych odnosz─ůcych si─Ö do osób powy┼╝ej 18 roku ┼╝ycia, za wyj─ůtkiem nazw kontaktów zapisanych w telefonie, informacji otrzymanych i wys┼éanych za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci SMS, informacji na temat wybranych i odebranych po┼é─ůcze┼ä telefonicznych (numer telefonu oraz je┼Ťli jest dost─Öpna na li┼Ťcie kontaktów) oraz komunikacji elektronicznej widocznej na screenach.

Za po┼Ťrednictwem Us┼éugi u┼╝ytkownik mo┼╝e równie┼╝ uzyska─ç dost─Öp do kopii Danych U┼╝ytkownika zebranych przez nas w jego imieniu. U┼╝ytkownik b─Ödzie chroni┼é poufno┼Ť─ç wszelkich dost─Öpnych Danych U┼╝ytkownika i uniemo┼╝liwi dost─Öp do nich lub ich ujawnienie nieupowa┼╝nionym osobom trzecim.

W ci─ůgu 24 godzin u┼╝ytkownik poinformuje nas o wszelkich problemach powsta┼éych w zwi─ůzku z zarz─ůdzaniem jego kontem beniamin.pl i/lub Danymi U┼╝ytkownika. Ty b─Ödziesz odpowiedzialny za wszelkie nielegalne wykorzystanie danych osobowych zebranych za po┼Ťrednictwem Us┼éugi, w tym wykorzystanie niezgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami o ochronie danych i/lub naruszaj─ůce niniejsz─ů Polityk─Ö Prywatno┼Ťci.13

Konfiguracja usługi

Us┼éugi Beniamin (zgodnie z definicj─ů w Regulaminie) zapewniaj─ů us┼éug─Ö monitorowania i kontroli urz─ůdze┼ä, zgodnie z opisem w Regulaminie. W ramach tych samych us┼éug mog─ů by─ç zbierane i przesy┼éane na serwer Beniamin.pl znaczne ilo┼Ťci Danych U┼╝ytkownika chronionego, w tym danych dotycz─ůcych U┼╝ytkowników chronionych i korzystania z Urz─ůdze┼ä, adresów URL, przegl─ůdanych filmów na Youtube, czasu aktywno┼Ťci na stronach internetowych oraz aplikacji zainstalowanych na urz─ůdzeniu, lokalizacji, przesy┼éanie wszystkich screenów wykonanych na urz─ůdzeniu chronionym, podgl─ůd na ┼╝ywo z urz─ůdzenia.

U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za ustawienie konfiguracji, ustawienia Konta Beniamin, który kontroluje Us┼éug─Ö, nadzór i monitorowanie dzia┼éa┼ä oraz okre┼Ťla dane osobowe, które maj─ů zosta─ç obj─Öte. Instalacja Oprogramowania, Aplikacji Beniamin na Urz─ůdzeniu chronionym i konfiguracja Konta u┼╝ytkownika stanowi─ů podstaw─Ö dla nas dotycz─ůce przetwarzania Danych U┼╝ytkownika w jego imieniu w celu ┼Ťwiadczenia Us┼éugi. Poziom i stopie┼ä takiego nadzoru i monitorowania jest ca┼ékowicie kontrolowany przez U┼╝ytkownika i nie ponosimy za ni─ů odpowiedzialno┼Ťci. Za wszystkie takie Dane U┼╝ytkownika chronionego odpowiada U┼╝ytkownik, a Beniamin przetwarza dane zgodnie z niniejsz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci.

Usuwanie danych

Dane Rejestracyjne s─ů przechowywane przez 5 lat od momentu zako┼äczenia Planu. Dane U┼╝ytkownika s─ů automatycznie kasowane w ci─ůgu maksymalnie 60 dni od ich utworzenia, przy czym okres przechowywania danych wynosi zwykle od 7 do 30 dni.

Aby usun─ů─ç wszystkie dane u┼╝ytkownika z konta Beniamin, nale┼╝y odinstalowa─ç z urz─ůdzenia aplikacj─Ö Beniamin ze wszystkich Urz─ůdze┼ä i wys┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç e-mail: info@beniamin.pl  wraz z adresem e-mail konta, mo┼╝emy poprosi─ç o dodatkowe informacje, które maj─ů na celu tylko i wy┼é─ůcznie potwierdzenie to┼╝samo┼Ťci.

Po potwierdzeniu to┼╝samo┼Ťci niezw┼éocznie usuniemy wszystkie Dane z naszych aktywnych systemów w ci─ůgu pi─Ötnastu (15) dni od potwierdzenia to┼╝samo┼Ťci.

Zgodno┼Ť─ç z przepisami o ochronie danych

Ka┼╝da ze Stron przestrzega wszystkich obowi─ůzuj─ůcych przepisów dotycz─ůcych prywatno┼Ťci i ochrony danych, w tym (bez ogranicze┼ä) unijnej dyrektywy o ochronie danych (95/46 / WE) z 25 maja 2018 r.,


Prawa i obowi─ůzki U┼╝ytkownika jako administratora danych, konfiguracja us┼éugi.

Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem U┼╝ytkownik:

 1. a) Informuje i uzyskuje od U┼╝ytkowników chronionych wszelk─ů niezb─Ödn─ů zgod─Ö na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. b) Wdro┼╝y odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni─ç i by─ç w stanie wykaza─ç, ┼╝e przetwarzanie danych odbywa si─Ö zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
 3. c) Reaguje na prawa U┼╝ytkowników chronionych ustanowione przez obowi─ůzuj─ůce prawo o ochronie danych osobowych.

Podwykonawstwo.

Beniamin.pl mo┼╝e zleci─ç podwykonawstwo swoich obowi─ůzków i / lub ujawni─ç Dane U┼╝ytkownika, Dane rejestracyjne zewn─Ötrznym dostawcom us┼éug bez dalszej zgody U┼╝ytkownika. W tym celu U┼╝ytkownik niniejszym wyra┼║nie wyra┼╝a zgod─Ö na podwykonawstwo przez Beniamin.pl podmiotów wskazanych w Polityce prywatno┼Ťci. Beniamin.pl utworzy list─Ö podwykonawców, a dalszych lub zast─Öpczych podwykonawców zostan─ů poinformowani U┼╝ytkownicy, którzy mog─ů poprosi─ç o list─Ö w dowolnym momencie na adres: info@beniamin.pl

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.

O ile istnieje instrukcja w┼éa┼Ťciwego organu nadzorczego, opracowanie przepisów krajowych lub akt delegowany, w przypadku naruszenia bezpiecze┼ästwa danych osobowych U┼╝ytkownik i / lub Beniamin powiadamiaj─ů w┼éa┼Ťciwy organ nadzorczy o takim naruszeniu bez zb─Ödnej zw┼éoki, a je┼Ťli to mo┼╝liwe, nie pó┼║niej ni┼╝ siedemdziesi─ůt dwie (72) godziny po tym wydarzeniu.

Rozwi─ůzanie i wyga┼Ťni─Öcie umowy.

W przypadku rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia ┼Ťwiadczenia us┼éug mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Beniamin na podstawie Regulaminu, ten ostatni nie b─Ödzie przechowywa─ç danych U┼╝ytkownika d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez 60 dni po zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia us┼éugi.

Podsumowanie

Podsumowuj─ůc, Twoje dane osobowe mo┼╝emy zbiera─ç i pó┼║niej dalej przetwarza─ç w celach:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzeda┼╝y naszych us┼éug (a w zwi─ůzku z tym tak┼╝e w celach ksi─Ögowych);

b) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu umowy sprzedaży oraz w celu wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi;

c) odpowiadania na Twoje zapytania techniczne lub sprzeda┼╝owe (je┼Ťli zadzwoni┼ée┼Ť lub napisa┼ée┼Ť do nas z pytaniem o ofert─Ö i/lub poprosi┼ée┼Ť o przygotowanie oferty);

d) marketingu w┼éasnych us┼éug (je┼Ťli jeste┼Ť naszym U┼╝ytkownikiem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe mo┼╝emy dokonywa─ç w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narz─Ödzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozosta┼éych przypadkach nasza dzia┼éalno┼Ť─ç marketingowa opiera si─Ö na Twojej zgodzie);

e) przesy┼éania newslettera, SMS – je┼Ťli wyrazi┼ée┼Ť na to zgod─Ö lub je┼Ťli dotyczy informacji zwi─ůzanych z us┼éug─ů, któr─ů proponujemy.

f) wysy┼éanie raportów z aktywno┼Ťci / statystyk programu Beniamin poprzez e-mail je┼Ťli taka opcja jest w┼é─ůczona w ramach Konta.

Twoje dane s─ů zbierane tak┼╝e w celu wy┼Ťwietlania tzw. web push. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkow─ů zgod─Ö, która jest wy┼Ťwietlana przez przegl─ůdark─Ö intrenetow─ů. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zaakceptowania lub zablokowania powiadomie┼ä. Zgod─Ö na powiadomienia Webpush mo┼╝esz cofn─ů─ç w ka┼╝dej chwili w ustawieniach przegl─ůdarki.

Polityka cookies

 • Gdy przegl─ůdasz nasz─ů stron─Ö beniamin.pl lub panel.beniamin.pl w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te s─ů zbierane przez tzw. pliki cookies ("Ciasteczka").
 • Ciasteczka to pliki wysy┼éane do Twojego komputera lub innego urz─ůdzenia, podczas przegl─ůdania Strony Internetowej.
 • Ciasteczka pozwalaj─ů U┼╝ytkownikowi na zalogowanie si─Ö na stronie https://panel.beniamin.pl aby zmieni─ç ustawienia Konta, przegl─ůda─ç aktywno┼Ť─ç U┼╝ytkowników chronionych, zmienia─ç ustawienia planu.
 • Ciasteczka nie dokonuj─ů ┼╝adnych modyfikacji czy zmian ustawie┼ä w urz─ůdzeniu lub oprogramowaniu, które zosta┼éo zainstalowane na Twoim urz─ůdzeniu.
 • Zazwyczaj Ciasteczka mog─ů zosta─ç usuni─Öte z przegl─ůdarki poprzez opcj─Ö "usu┼ä histori─Ö" i zaznaczenie cookies za pomoc─ů pola check box albo poprzez zablokowanie w przegl─ůdarce mo┼╝liwo┼Ťci pobierania ciasteczek.
 • Chcemy Ci─Ö poinformowa─ç, ┼╝e korzystanie przez Ciebie ze strony beniamin.pl lub panel.beniamin.pl bez zmiany ustawie┼ä przegl─ůdarki oznacza wyra┼╝enie zgody na wykorzystywanie przez Nas ciasteczek. Stosowny komunikat na ten temat wy┼Ťwietla si─Ö automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego u┼╝ytkownika na beniamin.pl i panel.beniamin.pl. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usuni─Öcie spowoduje brak dost─Öpu do us┼éugi.

Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek b─Öd─ů przez nas u┼╝ywane do:

a) analizy zachowania u┼╝ytkowników w serwisie beniamin.pl oraz panel.beniamin.pl
b) zbierania danych demograficznych i analitycznych o u┼╝ytkownikach

Jakie stosujemy inne technologie monitoruj─ůce dzia┼éania podejmowane na stronie?

Google Analytics i inne techniki do analizy statystyk strony (cookies)

 • Google Analytics wykorzystuje technologi─Ö "cookies", w celu umo┼╝liwienia przeanalizowania ┼║róde┼é ruchu i sposobu, w jaki odwiedzaj─ůcy korzystaj─ů ze strony beniamin.pl.
 • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz─ůdzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i ┼Ťwiadczenia innych us┼éug zwi─ůzanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Firma Google mo┼╝e równie┼╝ przekazywa─ç te informacje osobom trzecim, je┼╝eli b─Ödzie zobowi─ůzana to uczyni─ç na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj─ů takie informacje w imieniu Google.
 • Dane te stanowi─ů jedynie materia┼é do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania b┼é─Ödów systemowych, a zatem dane z cookies nie s─ů w ┼╝aden sposób ┼é─ůczone z innymi danymi, które nam podajesz.
 • U┼╝ywanie przez Beniamin narz─Ödzia Google Analytics nie stanowi─ů przetwarzania Twoich danych osobowych.

Google AdWords i inne systemy reklamy behawioralnej (cookies)

 • Google AdWords wykorzystuje technologi─Ö "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urz─ůdzeniu, w celu zapami─Ötania, jakie strony internetowe by┼éy odwiedzane z Twojego urz─ůdzenia.
 • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz─ůdzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wy┼Ťwietlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach.
 • My jako reklamodawcy korzystaj─ůcy z us┼éug Google nie mamy dost─Öpu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urz─ůdzeniu, ale mo┼╝emy zleca─ç reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedzi┼éy Nasz─ů stron─Ö www w ci─ůgu ostatnich 7 dni.
 • Firma Google mo┼╝e równie┼╝ przekazywa─ç te informacje osobom trzecim, je┼╝eli b─Ödzie zobowi─ůzana to uczyni─ç na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj─ů takie informacje w imieniu Google.
 • Dane te stanowi─ů dla nas jedynie materia┼é statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do okre┼Ťlonych grup docelowych, a nie do konkretnego u┼╝ytkownika), a zatem dane z cookies nie s─ů w ┼╝aden sposób ┼é─ůczone z innymi danymi, które nam podajesz.
 • U┼╝ywanie przez Nas narz─Ödzia Google Adwords nie stanowi─ů przetwarzania Twoich danych osobowych.

Piksel konwersji Facebooka

 • Na pl oraz panel.beniamin.pl stosowany jest tzw. "piksel konwersji Facebooka" w celu zarz─ůdzania przez nas reklamami na Facebook i prowadzenia dzia┼éa┼ä remarketingowych.
 • Piksel ma za zadanie ┼Ťledzi─ç odwiedziny u┼╝ytkowników poruszaj─ůcych si─Ö po Stronie Internetowej. Dzi─Öki temu mo┼╝emy zleca─ç na portalu Facebook reklamy kierowane do tych osób, które by┼éy na beniamin.pl lub panel.beniamin.pl na poszczególnych podstronach witryny (remarketing).
 • Nast─Öpnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotycz─ůce skuteczno┼Ťci reklam, bez odniesienia do konkretnych osób.
 • Je┼Ťli posiadasz konto w serwisie Facebook, zach─Öcamy do przeczytania informacji o zasadach prywatno┼Ťci w tym portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy oraz: https://www.facebook.com/about/basics/advertising

Analizowanie sesji u┼╝ytkowników

 • Na naszej stronie internetowej stosujemy równie┼╝ narz─Ödzie analityczne Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) które umo┼╝liwia nam anonimow─ů analiz─Ö ruchu u┼╝ytkowników na beniamin.pl oraz panel.beniamin.pl.
 • Obok plików cookies Beniamin mo┼╝e gromadzi─ç dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mog─ů obejmowa─ç m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przegl─ůdarki internetowej, dostawc─Ö Internetu oraz adres strony, z której wszed┼ée┼Ť na stron─Ö beniamin.pl lub panel.beniamin.pl

System Marketing automation Ipresso:

 Beniamin mo┼╝e wysy┼éa─ç wiadomo┼Ťci (E-mail, Webpush, SMS) dla osób, które wyra┼╝─ů na to zgod─Ö lub wynika to z realizacji zamówionych us┼éug z u┼╝yciem narz─Ödzi Marketing automation udost─Öpnionych przez iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska) na zasadach okre┼Ťlonych w: https://www.ipresso.pl/privacy-policy.

 Zastrze┼╝enia dotycz─ůce przetwarzania danych

 • Informujemy, ┼╝e b─Ödziemy gromadzi─ç adresy IP u┼╝ytkowników odwiedzaj─ůcych stron─Ö Beniamin.pl, panel.beniamin.pl, które mog─ů nam by─ç pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z programem, aplikacj─ů mobiln─ů, stron─ů internetow─ů, serwerem lub tworzeniu analiz statystycznych (np. z jakiego regionu notujemy najwi─Öcej odwiedzin).
 • Uzyskane w powy┼╝szy sposób dane mog─ů by─ç u┼╝yte do administrowania i udoskonalania us┼éugi Beniamin.

Postanowienia końcowe

 • Zasady okre┼Ťlone w Polityce Prywatno┼Ťci podlegaj─ů prawu polskiemu.
 • Mo┼╝esz zawsze wnie┼Ť─ç skarg─Ö na nasze post─Öpowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skarg─Ö sk┼éada si─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
 • Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.01.2020r.
Opinie u┼╝ytkownik├│w

Sprawd┼║ co m├│wi─ů inni na nasz temat

Przez ponad 10 lat zaufa┼éo nam tysi─ůce rodzic├│w. Przeczytaj wybrane opinie.

Agata

Bardzo skuteczny w swoim działaniu, chroni moje dziecko przed tym co szkodliwe w internecie.

Anna

Tego w┼éa┼Ťnie szuka┼éam! Ustawiam swoim c├│rkom dost─Öp do internetu na max 1 godz. dziennie i Beniamin pilnuje tego czasu za mnie.

Paweł

Polecam Beniamina ze wzgl─Ödu na jego rozbudowane funkcje, nie tylko chroni dzieci w sieci, ale tak┼╝e, mam mo┼╝liwo┼Ť─ç kontroli czasu na gry komputerowe itp.

Damian

Zale┼╝a┼éo nam z ┼╝on─ů nad kontrol─ů social medi├│w w ┼╝yciu c├│rki. Berniamin pozwala nam zachowa─ç balans mi─Ödzy ┼╝yciem realnym i tym wirtualnym c├│rki.

Alicja

Mój syn za dużo czasu spędzał w internecie: laptop, tablet. Dzięki raportom wiem ile minut syn spędza w internecie, jakie strony odwiedza.

Adam

Teraz mog─Ö sprawdza─ç gdzie aktualnie jest m├│j syn, ┼Ťwietne rozwi─ůzania.